zjišťovali jsme, jak je to s exportem štěňat z České Republiky

kontaktovali jsme SVS (Státní veterinární správa) a dostali jsme odpověď od paní Smolové (14.7.2021)

  • Požadavky pro cestování se psy, kočkami a fretkami jsou v rámci celé Evropské Unie stanoveny nařízením (EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu. Ve výše uvedeném nařízení je řečeno, že členské státy mohou povolit cestování s mláďaty, která nejsou očkována proti vzteklině.

Německo

Německo NEPOVOLUJE vstup mláďatům, která ještě nebyla platně očkována proti vzteklině!!!

Při vstupu štěněte do Německa musíte splnit následující podmínky:

  • štěně musí být označeno mikročipem, který musí splňovat normy ISO 11784 nebo 11785,
  • štěně musí být provázeno pasem (mezinárodní očkovací průkazy pro cesty do zahraničí neplatí), viz pro ukázku obálka pasu:
    • každý údaj v pasu, který je ve formě nálepky, musí být soukromým veterinárním lékařem „zapečetěn“ průhledným samolepícím štítkem (tj. údaje o očkování, případně odčervení)
  • štěně musí mít platné očkování proti vzteklině potvrzené v pasu (včetně délky platnosti očkování), při očkování musí být štěně již označeno.
  • štěně je možné očkovat nejdříve ve stáří 12 týdnů (tj. 85 dnů), očkování se stává platným, až po uplynutí 21 dní (den vakcinace je den 0)
Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO).
Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a) 21 dní po provedení očkování, které je podle schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování (tj. u mláděte, které je vakcinováno poprvé),
nebo
b) ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

Z toho vyplývá, že štěně může do Německa cestovat nejdříve ve stáří mezi 15ti a 16ti týdny!

Pokud dojde k prodeji štěněte ještě na území České republiky a na cestě do své nové domoviny bude již doprovázeno svým novým německým majitelem, nepotřebuje nic dalšího (jeho nový majitel však musí figurovat na druhém místě v pasu psa).

Pokud by pes cestoval sám (prostřednictvím komerčního přepravce) nebo ho do Německa povezete Vy jako původní chovatel, jedná se o obchodování a musí být splněny další podmínky. Zvíře musí být v posledních 48 hodinách před cestou klinicky vyšetřeno u soukromého veterinárního lékaře a jeho způsobilost k cestě musí být zaznamenána do pasu do oddílu X. Zvíře musí být dále provázeno veterinárním osvědčením vystaveným místně příslušnou krajskou veterinární správou.

Přeprava

Neexistují žádná ustanovení týkající se způsobu přepravy psů v případě dopravy osobním autem nebo v případě autobusové a vlakové dopravy (na rozdíl od letecké přepravy, kde existují přesné manuály pro přepravu živých zvířat). Musí být ale splněny základní požadavky – zvíře by mělo mít možnost si lehnout, vstát a otočit se; případně při dlouhotrvající cestě by mělo mít k dispozici napájecí vodu a krmení, a samozřejmě nějakou podložku případně suchou podestýlku (v přepravce). Zároveň zvíře nebo přepravka se zvířetem nesmí ohrozit řidiče.

Co se týká konkrétních podmínek přepravy psa letadlem (tedy zda musí cestovat jako cargo nebo zda je umožněna přeprava na palubě letadla, případně v jaké přepravce a za jakou cenu), na to se musíte zeptat přímo letecké společnosti, která bude přepravu štěněte zajišťovat.

Letecké společnosti mnohdy vyžadují doklad o klinickém vyšetření zvířete před cestou (viz. výše).

Odkazy